Twee muntjes

Dorien Hoeve
Acryl op linnendoek (60 x 80 cm)
Beschikbaarheid voor verkoop vanaf september 2024 (prijs: 600 euro). Momenteel te bezichten in de gemeente de Schuilplaats in Ede.

 

Dit doek werd geschilderd tijdens de dienst in de Schuilplaats op 26 mei. Het schilderij is gebaseerd op Markus 12:41-44:

‘Hij [Jezus] ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: “Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.”’

In de tijd van Jezus stonden er meerdere geldkisten in de tempel. De geldkisten in de tempel hadden een bijzonder bijnaam: de trompetten. De bijnaam hadden ze te danken aan hun bijzonder vorm. De geldkisten bestonden uit een soort van trechter met een bak eronder. Ze waren breed van boven en smal van onderen. Dit voorkwam dat mensen uit de geldkist konden stelen, maar had als bijeffect dat het geluid van de vallende munten werd versterkt. Hoe meer je gaf, hoe meer geluid. In het schilderij is gekozen voor de vorm van een ramshoorn, omdat dit de Israëlitische variant is van een trompet.

De arme weduwe gooide waarschijnlijk haar geld in een offerkist voor vrijwillige gaven. De arme weduwe gooide er heel weinig geld in. Het was amper te horen. Toch zegt Jezus dat zij meer heeft gegeven dan alle anderen, omdat zij vanuit haar armoede alles gaf wat ze had. Ze had twee muntjes en had ervoor kunnen kiezen om één te geven en de andere te houden. Ze deed niet. Ze gaf beide muntjes. Ze gaf alles wat ze had aan God. Ze liet hiermee zien dat haar hart naar God uitging. Het gaat God niet zozeer om de waarde van ons geld, maar om het hart erachter. Dit maakt geld niet onbelangrijk, want de dingen waarin je investeert laten zien waar jouw hart naar uit gaat.

Als we het kleine wat we hebben aan God geven, dan kan Hij het vermenigvuldigen en ervoor kan zorgen dat het meer genoeg is. (Lucas 9:10-17)

Neem gerust contact met mij op als je geinteresseerd bent om het originele schilderij of een kopie ervan te kopen.

9 + 2 =